Viimane pingutus

Täna hommikul viis 12. SO läbi oma viimased muuseumitunnid. Piltidel on kujutatud 3.k klassi. Täname omalt poolt kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes meie näitust ja muuseumitunde külastasid. Meie töö jätkub “paberimajandusega”. Hakkame koostama eneseanalüüsi ja õpimappi. Kokku on tänase päeva lõpuks muuseumitundides osalenud 25 klassikomplekti

thumbnail_6B7B3101-E8A9-43DF-B3F9-784515F9A18E.jpg

 

Advertisements

05.02 Loodussuund näitab teadmisi

Tänane ajalootund algas õpetajapoolsete näpunäidetega, kuidas muuseumitunde efektiivsemaks muuta. Seejärel kogunes 6.D klass teisele korrusele ning Heelika, Pille, Sonja ning Kertu grupi juhtimisel viidi läbi järjekordne muuseumitund. Tund ” Saja aasta dektetiiv” sisaldas mänge ja rohkeid teadmisi Eesti ajaloo kohta. Dektetiivi rollis õpilased otsisid isikulugude põhjal esemeid näituselt. 6.D klass oli väga elevil ja see andis hea kogemuse tunni läbiviijatel.

Ülejäänud loodussuuna abituriendid tegelesid klassis ajaloo õpimapi korrastamise ning täiendamisega. Õpimapp sisaldab järgmisi õppematerjale: konspektid, idekaart II MS kohta, intervjuud, eneseanalüüs ja tunnis täidetud töölehed lähiajaloo teemal.

Tegeleti veel tulevaste muuseumitundide planeerimisega ning aidati näituse eksponaatidel silma peal hoida.

12. klassi loodussuund Kärt, Helene ja Krete

Muuseumitunnid

Muuseumitunnid algasid reedel, 2. veebruaril. Tunde viisid läbi kolm sotsiaalsuuna gruppi: Anette Bakmanovi, Valdemar Okspuu ning Merilin Lutsari juhtimisel. Tundides osalesid 10. klass, 7. klass ning 3. klass. Muuseumitundides viidi läbi grupimänge, kus gruppidel olid erinevad ülesanded, näiteks vitriinkappidest esemetelugude uurimine.

Ekskursioonid jätkusid 5. veebruaril. Suure avapauguga läks käima päev Anette  Bakmanovi grupi juhtimisel. Blogitiim turvas aulat, samaaegselt kirjutades blogi. Ülejäänud 12.klassi õpilased, kellel muuseumialane töö puudus, tegid klassis intervjuude analüüsi.

12. So Siim ja Martin

31.01 “Ainus viis aega võita on teda mitte tähele panna” – Arvo Valton

Kätte on  jõudnud viimane päev enne näituse avamist. Palju on veel teha, kuid aeg sunnib takka. Tänases ajaloo tunnis panime kooliseintele “Balti ketti” kujutavad kaunistused. Tegeleti ka ajatelje ülespanekuga, lõigati juurde seinakaunistusi ning sorteeriti viimaseid esemelugusid. Sellega ei piirdu meie tänased ülesanded, sest peale koolipäeva alustame näituse ülespanemisega.

DSC_0015DSC_0023DSC_0030DSC_0035DSC_0038

12. klassi loodussuund Krete ja Kärt

 

30.01 – Viimased ettevalmistused

Täna tegime viimaseid ettevalmistusi enne näituse ülespüstitamist. Õpetaja ja kujundustiim jagasid tunni alguses ülesanded, mis vajasid tegemist, et näituse kujunduselemendid plaanipäraselt valmiksid. Toimetada tuli ajatelje tekstid, sorteerida esemelood ning lõigata, kleepida ja värvida viimased kaunistused näituse kujundamiseks. Iga õpilane sai kindla korralduse ning asuti usinalt tööle.

Homme, 31. jaanuaril alustame näituse ülespanemisega kooli koridoridele.

 

Vahepeal on reklaami- ja kommunikatsioonitiim lisanud meie projekti “Saja aasta lood” EV100 programmi.  EV100 veebilehele lisatud sündmuse infot saab uudistada siin.

12. klassi loodussuund Kärt ja Krete